Greit å vite

 

PRISER
  Student Ordinær
Maxpuls Basic

Avtalegiro, uten binding

449,- per mnd 549,- per mnd
Maxpuls Basic

Avtalegiro, 12 mnd binding

399,- per mnd 499,- per mnd
CrossFit Maxpuls 12 mnd binding  699,- per mnd 799,- per mnd
Nøkkelkort Ordinært 149,- per mnd

CrossFit 99,- per mnd

 
 

PADELON CrossFit Maxpuls

Tilgang 24/7 i Fossegrenda 9, kun i åpningstid på Lade. Ikke mulig å booke gruppetimer

  399,- per mnd

 

MEDLEMSVILKÅR

 1. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av treningstilbudet.

 1. Medlemskapet er personlig med mindre annet er avtalt og kan ikke overdras til andre.

 1. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger gitt av MaxPuls Instruktører og andre anvisninger som er hengt opp i lokalene.

 1. MaxPuls fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer og for tap og skader på personlig gjenstander/klær som oppstår under trening eller som følge av opphold i treningslokalene.

 1. MaxPuls har rett til å endre timeplan og tilbud forløpende. Rett til å holde stengt på offentlige helligdager, fridager og lignende, samt å ha innskrenket åpningstid i sommermånedene.

 1. Misbruk av opplært kunnskap medfører utestegning.

 1. Oppsigelse gjøres ved personlig oppmøte på senteret og må gjøres 1.mnd før neste trekkdato. Ved Avtalegiro med bindingstid kan dette først tre i kraft etter utløp av bindingstid. Klippekort har varighet et år fra kjøpsdato. Ubrukte klippekort blir ikke refundert.

 1. Mislighold av betalingsforpliktelsene fører til utestegning fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.

 1. Medlemmet mottar medlemskort/brikke ved inngåelse av avtalen. Ved tap/mistet kort/brikke kan senteret kreve inn 50,- enten ved å legge på trekk på avt.giro eller at medlemmet betaler ved senteret. Ved ikke møtt på booket time, belastes medlemmet 30,- for hver gang.

 1. Refundering av betalt treningsavgift vil kun skje i tilfeller hvor MaxPuls ikke har stoppet belastning av bankkonto selv om medlemmet har sagt opp medlemskapet i henhold til bestemmelsene ovenfor.

 1. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest, eller at medlemmet ved inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom fraværet skal pågå. En slik avtale må spesifiseres på denne kontrakten og kan ikke påføres etter at kontrakten har trådt i kraft. Rett til forlengelse begrenses til tre -3- måneder.

 1. Oppsigelse av medlemskap bør skje skriftlig, på e-post, brev eller oppmøte direkte på senteret.

 

Om oss

CrossFit Maxpuls

Vi er Midt-Norges største treningssenter inne CrossFit og funksjonell trening. Vi har et bredt og variert tilbud inne gruppetimer. Her har vi designet egne timer hvor du får forbedret både kondisjon og styrke. Ta gjerne turen innom for å avtale en gratis prøvetime.
 

Er det noe du lurer på? Ta kontakt!